Search

Скално катерене, с.Гара Лакатник

Лакатнишките скали са разположени на левия склон на Искърския пролом в Стара планина. Намират се в община Своге, на територията на село Миланово, между долините на реките Пробойница и Доло. Името на скалите, както и на цялата местност, в която се намират идват от завоя, който прави река Искър - с формата на сгънат лакът. Лакатнишките скали са изградени от... Read More...

Рафтинг в.Гара Лакатник

Рафтинг по река Искър от с.Гара Лакатник. Най-подходящите дни за рафтинг са в периода между месец Април и Юни, когато реката е най-пълноводна. Повече за услугата Рафтинг в община Своге може да откриете тук. Read More...

Lakatnishki rocks, village of Gara Lakatnik, village of Milanovo

The majesty of the Iskar Gorge is indescribable. The victory of the river over the mountain in the millennial battle between them has left a mark in breathtaking sights, especially in the area of the village of Gara ​​Lakatnik. The 300-meter rock formations made of red triassic sandstone are actually the torn breast of the Balkans - a result of... Read More...