Search

Читалище „Градище – 1907“

Форми на самодейност: 1.Женска фолклорна група "Китка" - р-л Снежана Сандова; 2.Любителски театър „Асорти”, р-л Мариета Любенова; 3.Танцов театър „Светлина”, р-л Мариела Петрова; 4.Хор „Сезони”, р-л Юлия Дикова; 5. Клуб за народни танци „Градище”, р-л Тошко Тодоров; 6. Художествено творчески клуб „Полет” ; Форми на обучение: 1.Детски танцов състав "Ха сега", р-л Тошко Тодоров; 2. Мажоретен състав, р-л Невяна Кирилова;... Read More...

Читалище „Христо Ботев“, с.Церово

Народно читалище „Христо Ботев – 1929 ” е основано на 02.06.1929 г. Читалището изпълнява културно-просветната си мисия, съчетавайки традиционните дейности с предлагането на нови услуги: Библиотека с фонд 16 000 тома книги и периодични издания; Детска фолклорна певческа група „Сладкопойна чучулига” с ръководител Снежана Сандова; Женска формация за обработен фолклор с ръководител Петър Славков; Детска школа за народни танци с... Read More...

Народно читалище „Светлина-1896“, с.Гара Бов

НЧ „Светлина-1896“, Гара Бов е основано от учителя Сава Маринов в с. Бов. Електронните книги „10 след 110 години НЧ „Светлина-1896“ и „110 години читалище „Светлина“- Бов“ разказват за стотици имена и дела на хората от миналото и настоящето на читалището в Бов. Текстовете към книгите са обогатени с препратки , които водят до хиляди снимки, десетки филми и клипове... Read More...

Iskar Gorge

The Iskar Gorge is the place where the Iskar River passes through Stara Planina and the Fore Balkan and forms the longest (156 km) and the most majestic gorge in Bulgaria. The site is extremely interesting from a geological point of view, as the gorge is a cross section of the Stara Planina chain. In this way, information about the... Read More...

Skaklya waterfall, Zasele village

The Skaklya waterfall, named after the river of the same name, dropping its waters in the eastern part of Ponor Mountain, is about 120 meters tall. Its waters "jump" into three cascades, the highest of which reaches 85 meters. The water falling from such a height creates an incredibly beautiful view. In winter, the waterfall freezes and becomes one of... Read More...

Lakatnishki rocks, village of Gara Lakatnik, village of Milanovo

The majesty of the Iskar Gorge is indescribable. The victory of the river over the mountain in the millennial battle between them has left a mark in breathtaking sights, especially in the area of the village of Gara ​​Lakatnik. The 300-meter rock formations made of red triassic sandstone are actually the torn breast of the Balkans - a result of... Read More...

Elata cave, village of Zimevitsa

Only 123 m long, it holds a marvelous and majestic underground world. The opening starts with an 18-meter narrow vertical gap. The cave is densely filled with formations with indescribable forms - stalactites, stalagmites, sultry barriers, and other wonderful and marvelous anomalies. The stalagmites are all over, even on top of each other, giving a fantastic view of everything around.... Read More...

Неолитно селище, с.Реброво

Праисторическото селище при днешното село Реброво е открито през 1929 г. от археолога Никола Петков. Селището е част от голямо етно-културна общност, обитавала днешното Софийско поле преди около осем хиляди години. В науката тази общност се определя с термина „култура на Западнобългарската рисувана керамика“, тъй-като основните останки от тези стари селища са керамични съдове, рисувани с бяла, червена или черна... Read More...

Неолитно селище, с.Бов

Праисторическото селище при село Бов се локализира в северния край на селото, в местността Ливадица. На това място са откривани многобройни фрагменти от керамични съдове, а също така и находки от камък, кремък и кост. Селището се датира във времето на ранния неолит (около 6000 г. пр. Хр.) и е част от т. нар. Култура на Западно българската рисувана керамика,... Read More...

Старо селище, с.Бов

В близост до оброкът „Св. Архангел Михаил“ са разположени останките от старо селище. Селището е разположено върху полегат склон със западно изложение. На площ от около 3 декара са пръснати останките от пет-шест жилища с квадратна форма. Стените са градени от квадрови камъни без спойка и са запазени до 1 м височина. Сградите са разположени близко една до друга и... Read More...

Monastery of St. Spas, Breze

By now no historical sources are known providing information about the time of occurrence of this strange ancient monastery, as well as any information about the spiritual life in it. Everything known about the monastery comes from the traditional folklore. According to the legends, the monastery is founded in 11 - 13 c. and in a latest period (not clearly... Read More...

Church of St. Paraskeva, Breze

The church was built in 1846. After the destruction of the old monastery near Breze (known as "St. Spas "), a long period of time the locals used Iskretski monastery. The daily Christian rites were performed at the votive places and the sacred crosses around the village. Judging by the big votive cross, situated in the churchyard (dedicated to St.... Read More...